Ngành khoa học công nghệ còn ít được ưu đãi

“Trong khi nhiều ngành lao động khác được hưởng rất nhiều loại ưu đãi như phụ cấp ngành, phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp dưỡng liêm, phụ cấp công vụ..., thì những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) chỉ có mỗi lương mà thôi. Ngành KH&CN như vậy là ít được ưu đãi nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Quân phát biểu trong Hội nghị điển hình tiên tiến khối cơ quan Bộ KH&CN, tổ chức sáng 3/7 tại Hà Nội.
Mặc dù vậy, vẫn theo Thứ trưởng, các nhà khoa học, các cán bộ, công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực KH&CN trong thời gian qua vẫn đã vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình, đạt được các kết quả lao động đáng khích lệ, góp phần đưa KH&CN Việt Nam phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.

Trong thời gian vừa qua, ghi nhận những đóng góp của KH&CN tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhiều phần thưởng cao quí như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, bằng khen và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ… đã được trao cho Bộ KH&CN cùng các cơ quan, tập thể và cá nhân trực thuộc Bộ.

Theo tài liệu của Văn phòng Bộ KH&CN, trong giai đoạn 2006-2010, khối cơ quan Bộ đã đón nhận 3 Huân chương Độc lập các loại cho cá nhân, 23 Huân chương Lao động các loại cho 7 tập thể và 18 cá nhân, 26 bằng khen của Thủ tướng cho 6 tập thể và 20 cá nhân, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, hàng trăm danh hiệu thi đua cấp Bộ cũng đã được trao cho các tập thể và cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ trong thời gian nói trên./.

Tác giả