Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ ICT

Là chủ đề của Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) lần thứ 4, do Chương trình KH-CN trọng điểm cấp Nhà nước về Công nghệ thông tin và truyền thông (KC.01) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN Bộ TT&TT.

112 báo cáo khoa học phản ánh các kết quả nghiên cứu ICT mới nhất của các nhà khoa học Việt Nam, tập trung vào các vấn đề công nghệ vật liệu, linh kiện-cấu kiện quang, điện tử; công nghệ vi điện tử, ASIC, FPGA; công nghệ truyền thông số; an toàn và an ninh thông tin trên mạng; hệ thống thông tin địa lý; các ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế xã hội…Các chủ đề nghiên cứu liên quan đến phát triển và ứng dụng phần mềm trong xử lý ngôn ngữ, công nghệ mạng được triển khai rộng rãi ở nhiều viện nghiên cứu, trường ĐH trong khi phần lớn nghiên cứu và phát triển về ICT lại triển khai ở các trường ĐH, CĐ.

Tác giả