Người Việt Nam nhậu 6.000tỷ đồng/năm

Giả sử giá rượu bia ở mức thấp nhất 8.000 đồng/lít rượu, 5.000 đồng/lít bia, 150.000 đồng/ lít rượu ngoại, mỗi năm người dân Việt Nam đã “nhậu” hết 6.000 tỷ đồng, chưa kể chi phí khám chữa bệnh, xử lý tai nạn giao thông, tai nạn lao động…

Đó là kết quả thống kê của nhóm nghiên cứu thuộc bệnh viện Tâm thần Hà Nội vừa công bố.

Tác giả