Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2 lùi sâu vào đất liền

Công việc cắm mốc điều chỉnh qui hoạch địa điểm xây dựng cũng như triển khai thiết kế, xây dựng các hạng mục hạ tầng đồng bộ phục vụ thi công các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phụ trách đã bắt đầu sau hội nghị công bố Quyết định số 6070/QĐ-BCT về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.

Hội nghị công bố Quyết định số 6070/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 do UBND tỉnh Ninh Thuận, EVN phối hợp tổ chức đồng thời tại thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) và thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) vào ngày 16/7 vừa qua. Đây là hai địa điểm được chọn để xây dựng nhà máy Ninh Thuận 1 và 2.

Tại hội nghị, ông Lê Tuấn Phong, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương), cho biết, sau sự cố tại nhà máy Điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3/2011, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan đến chương trình điện hạt nhân phải đưa ra được phương án thiết kế an toàn trên cơ sở các yếu tố về địa chất, địa hình… nhằm đảm bảo giữ được sự an toàn ở mức cao nhất khi thi công xây dựng Nhà máy Ninh Thuận. Vì vậy, Bộ Công Thương đã điều chỉnh lại quy hoạch, đảm bảo mức an toàn dựa trên sự đề xuất của các đơn vị tư vấn cũng như ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan.

Sơ đồ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Theo quyết định 6070/QĐ-BCT, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được quy hoạch tại thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam). So với mặt bằng cũ được phê duyệt năm 2010, mặt bằng mới được mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào phía đất liền khoảng 400 m. Tổng diện tích trên đất liền của dự án là 443,11 ha, trong đó diện tích nhà máy chính trong hàng rào 189,77 ha, diện tích vùng cách ly 500 m từ hàng rào nhà máy 196,73 ha, khu lán trại tạm 11 ha, bãi phục vụ thi công 45,61ha. Tổng diện tích sử dụng trên biển là 440,57ha, trong đó diện tích khu vực nhà máy 87,41ha, diện tích khu vực cách ly biển 318ha, bãi phục vụ thi công 4,39 ha, cửa nhận nước số 1 chiếm 10,8 ha, cửa nhận nước số 2 diện tích 10,8 ha, cửa xả số 1 là 4,85 ha, cửa xả nước số 2 là 4,32 ha.

Quy mô công suất của Nhà máy có bốn tổ máy, với công suất mỗi tổ máy từ 1.000  đến 1.200 MW. Cao trình san nền nhà máy dự kiến +12 m (hệ cao độ quốc gia), cao trình cuối cùng sẽ được chuẩn xác trong Dự án đầu tư được phê duyệt.

Sơ đồ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được quy hoạch tại thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). So với mặt bằng cũ được phê duyệt năm 2010, mặt bằng mới được mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào đất liền khoảng từ 285 – 395 m. Tổng diện tích chiếm đất trên đất liền của dự án là 380,91 ha, trong đó diện tích nhà máy chính trong hàng rào 170,96 ha, diện tích vùng cách ly 500 m từ hàng rào nhà máy 165,77 ha, khu lán trại tạm 10,94 ha, bãi phục vụ thi công 33,24 ha. Tổng diện tích sử dụng trên biển là 377,63 ha, trong đó diện tích khu vực nhà máy 57,55 ha, diện tích khu vực cách ly trên biển 285,3 ha, bãi phục vụ thi công 28,38 ha, cửa xả nước số 1 là 3,14 ha, cửa xả nước số 2 là 3,26 ha.

Tương tự nhà máy Ninh Thuận 1, quy mô công suất nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được quy hoạch với quy mô bốn tổ máy, đạt công suất mỗi tổ máy từ 1.000 – 1.200 MW, được chia làm hai  giai đoạn, mỗi giai đoạn lắp đặt hai tổ máy; cao trình san nền dự kiến là +15 m (hệ cao độ quốc gia), cao trình cuối cùng sẽ được chuẩn xác trong dự án đầu tư được phê duyệt.

Sau hội nghị công bố Quyết định số 6070/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, EVN sẽ thực hiện cắm mốc điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đồng thời phối hợp với các đơn vị tư vấn và UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thiết kế, xây dựng các hạng mục hạ tầng đồng bộ phục vụ thi công các nhà máy.

Liên quan đến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, ngày 8/6, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, kế hoạch di dân sẽ hoàn tất vào năm 2018 với tổng kinh phí đầu tư là 3.235,526 tỷ đồng dành cho các hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng tái định cư, quản lý dự án, tư vấn… Nguồn vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp theo kế hoạch sử dụng sau khi thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận.

 

Tác giả