Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng An toàn hạt nhân Quốc gia

 Căn cứ vào Quyết định ngày 7/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân Quốc gia (HĐATHNQG)– cơ quan tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an toàn hạt nhân- ngày 2/7/2012, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã ký quyết định 11 thành viên HĐATHNQG bao gồm:

Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN – Chủ tịch Hội đồng; Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bô KH&CN- Phó Chủ tịch thường trực; Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương – Phó Chủ tịch và các ủy viên: Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn và bức xạ hạt nhân; Lê Chí Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Lê Văn Hồng, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Ngày 11/7, tại Hà Nội, ông Nguyễn Quân Chủ tịch HĐATHNQG đã chủ trì phiên họp thứ nhất của HĐ. Sau khi công bố quyết định thành lập và ra mắt HĐ, các thành viên HĐ đã thảo luận và góp ý vào dự thảo quy chế hoạt động của HĐ để Chủ tịch HĐ sẽ phê duyệt quy chế trong tháng 7/2012; nghe đại diện tập đoàn điện lực báo cáo chuyên đề về tiến độ khảo sát địa điểm và chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và đại diện Cục An toàn bức xạ hạt nhân báo cáo về các yêu cầu liên quan tới xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn cho chương trình điện hạt nhân quốc gia và thông qua kế hoạch làm việc của HĐ từ nay đến năm 2014.

Phát biểu tại phiên họp, các thành viên HĐ cho rằng ở giai đoạn hiện nay HĐ cần tập trung vào 2 trách nhiệm chính: giúp Thủ tướng về chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có việc thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn; xem xét, đánh giá kết quả thẩm định của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân, trong đó có thẩm định an toàn phê duyệt địa điểm, phê duyệt dự án đầu tư và cấp phép xây dựng. Do vậy cơ quan thường trực HĐ cần theo sát tiến trình của quá trình chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm phương án của các nhà thầu đưa ra phải là công nghệ an toàn nhất hiện nay và sớm xây dựng Chương trình hành động QG về bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân đến 2020 trong đó có một số chính sách quan trọng về an toàn phục vụ chương trình ĐHN QG để có thể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2012. HĐ cũng đồng ý với kế hoạch tổ chức một đoàn công tác khảo sát những việc đang tiến hành tại địa điểm nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2 trong tháng 7.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]