Phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6 tại Bộ KH&CN

Ngày 23/10, Bộ trưởng Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng đã có buổi phổ biến những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Bộ KH&CN.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, Hội nghị Trung ương 6 (Hội nghị) tập trung thảo luận những nội dung chính về: Báo cáo của Chính phủ về một số nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, đề án Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đề án Phát triển KH&CN, đề án quy hoạch cán bộ chủ chốt ở cấp chiến lược (Bộ Chính trị, Ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước) và đánh giá việc tự kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Báo cáo của Chính phủ cho thấy nền kinh tế của nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô chưa ổn định, chưa kiềm chế lạm phát một cách vững chắc, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nợ xấu cao… một số mục tiêu trong kế hoạch đề ra cho năm 2012 khó đạt được, trong đó tăng trưởng kinh tế cả năm dự đoán chỉ đạt 5,2%, lạm phát khó giữ được dưới 10%. Bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục, kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu suy thoái sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu tới Việt Nam trong năm 2013. Nhà nước đang cố gắng thực hiện những giải pháp đồng bộ: Giải quyết nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu các tập đoàn nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Về mặt ngoại giao, quan điểm của Đảng là kiên quyết giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ đồng thời giữ quan hệ hữu nghị giữa các nước láng giềng và không để xảy ra xung đột vũ trang.

Trước thực trạng nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước có nhiều sai phạm, dẫn tới đổ vỡ, nợ nần, Hội nghị đã đưa ra giải pháp phân cấp quản lý các tập đoàn một cách triệt để, buộc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo một lộ trình cụ thể; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; và tái cơ cấu, giảm bớt số lượng các tập đoàn.

Đối với Đề án đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Hội nghị trung ương đã kết luận vẫn duy trì sở hữu toàn dân. Nhưng riêng việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ do Nhà nước thực hiện, tổ chức đấu giá…định giá theo “cơ chế thị trường”.

Hội nghị thống nhất chưa ban hành nghị quyết về Đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị thông qua.

Ban Chấp hành Trung ương xác định: KH&CN thực sự trở thành động lực then chốt phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tạo chuyển biến về chất trong đóng góp của KH&CN để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại vào giữa thế kỷ XXI. Về mục tiêu cụ thể: đến năm 2020, KH&CN Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới; tiềm lực KH&CN đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]