Quy hoạch Khu CNC Đồng Nai

Chủ trương quy hoạch phát triển Khu Công nghệ cao chuyên ngành sinh học tại tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để cùng dự thảo Bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, hoàn tất các thủ tục theo quy định và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiền thân của Khu Công nghệ cao chuyên ngành sinh học Đồng Nai là Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học có diện tích 208 ha với mục đích xây dựng các mô hình thực nghiệm và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều năm hoạt động, bên cạnh việc xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các mô hình thực nghiệm về cây trồng trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học còn kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Hiện có 9 dự án đầu tư hoạt động, trong đó có dự án đã sản xuất 42 loại hạt giống rau F1 và cung cấp cho thị trường 45 tấn giống tương ứng; chuyển giao một số sản phẩm khác cho bà con nông dân.

Trên cơ sở đó, vào năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học Đồng Nai trên nền phát triển của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai.

Tác giả