Ra mắt các Hội đồng ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn

Tiếp sau sự thành công trong triển khai tài trợ cho nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) bắt đầu xét duyệt tài trợ cho nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn từ năm nay. Ngày 4/12/2010, tại Hà Nội, các Hội đồng ngành, liên ngành lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chính thức ra mắt và chuẩn bị công tác xét duyệt hồ sơ nghiên cứu.

8 hội đồng khoa học được thành lập tương ứng với 8 nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn:

Hội đồng Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Chính trị học do GS Lê Hữu Nghĩa làm chủ tịch;
Hội đồng Kinh tế học do GS Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch;
Hội đồng Luật học do GS Đào Chí Úc làm chủ tịch;
Hội đồng Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học do GS Phan Huy Lê làm chủ tịch;
Hội đồng Khu vực học, Quốc tế học do GS Vũ Dương Ninh làm chủ tịch;
Hội đồng Tâm lý học, Giáo dục học do GS Phạm Tất Dong làm chủ tịch;
Hội đồng Văn học, Ngôn ngữ học do PGS Phan Trọng Thưởng làm chủ tịch;
Hội đồng Văn hoá, Nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông do GS Nguyễn Xuân Kính làm chủ tịch.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cho biết, các thành viên Hội đồng ngành được lựa chọn trên cơ sở thăm dò ý kiến của cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Hội đồng quản lý Quỹ đặc biệt quan tâm tới tính đa dạng về cơ cấu lứa tuổi, giới, vùng miền.

Cũng theo thứ trưởng Lê Đình Tiến, Quỹ không giới hạn số lượng các đề tài nghiên cứu được tài trợ, quy chế tài chính được đơn giản hoá, tuy nhiên tiêu chuẩn chất lượng nghiên cứu được đặt lên hàng đầu.

NAFOSTED chủ trương đưa ra những tiêu chí đánh giá tiếp cận chuẩn mực quốc tế: kết quả nghiên cứu phải được công bố ở các tạp chí quốc tế hoặc các tạp chí có uy tín trong nước; quy trình đánh giá được thực hiện nghiêm túc, khách quan; thành viên các hội đồng khoa học dựa trên kết quả nghiên cứu xuất sắc, công tâm, được cộng đồng khoa học tín nhiệm. Hội đồng quản lý Quỹ hi vọng các tiêu chí này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, từng bước đưa các ngành khoa học xã hội và nhân văn hội nhập vào cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Tháng 4/2010, NAFOSTED công bố tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn. Đến tháng 8/2010, Quỹ đã nhận được 106 hồ sơ của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước đề nghị tài trợ.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]