Sẽ thành lập Cục Biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đang xúc tiến xây dựng đề án thành lập Cục Biến đổi khí hậu trên cơ sở Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu hiện tại.

Cục Biến đổi khí hậu khi được thành lập sẽ quản lý tốt hơn các hoạt động ứng phó, đồng thời có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu, giám sát tình hình biến đổi khí hậu và tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế.

Cục sẽ có các chức năng chính như: giúp bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục; là đầu mối thực hiện các công ước quốc tế liên quan; tạo chính sách, cơ chế tài chính trong ứng phó biến đổi khí hậu…

Đồng thời với việc thành lập Cục Biến đổi khí hậu, dự kiến Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng sẽ được thành lập.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]