Số ấn phẩm “Tia Sáng” đặc biệt chào mừng Tết Tân Sửu 2021

Với tâm nguyện, trí tuệ và sự chung sức đồng lòng, chúng ta kỳ vọng sẽ cùng đất nước bước vào một mùa xuân mới, với nguồn nội lực ngày càng được bồi đắp và phát triển, tạo nền tảng dồi dào và vững chắc cho những bước tiến tiếp theo.


Tranh của hoạ sĩ Lê Thiết Cương
Bạn đọc thân mến,
 
Chúng ta đã cùng trải qua một năm 2020 ghi dấu những thành công đáng kể của đất nước trong việc giữ gìn sự an toàn, ổn định của cộng đồng xã hội và duy trì phát triển nền kinh tế, giữa bối cảnh cả thế giới phải căng mình chống chịu những thiệt hại to lớn về người và của do đại dịch Covid- 19. Có thể khẳng định, thành công của Việt Nam là do những ứng phó cẩn trọng, minh bạch, kịp thời và đầy quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng lòng nhất trí cao độ và những nỗ lực chung sức bền bỉ của nhân dân. Đây là điều rất đáng trân trọng, cần được tiếp tục thúc đẩy và phát huy, bởi những yếu tố đó đến từ nội lực của chính chúng ta.
 
Trong bối cảnh tiềm lực và trình độ phát triển của đất nước vẫn còn nhiều hạn chế, với bối cảnh thế giới vẫn đang trải qua những biến động bất ổn, không chỉ do hệ quả của đại dịch mà còn do xu hướng phân cực, chia rẽ diễn biến phức tạp, làm cản trở xu hướng hội nhập và hợp tác phát triển giữa các quốc gia, thì việc tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển các nguồn nội lực của đất nước lại càng trở nên quan trọng hơn.
Với ý nghĩa đó, số ấn phẩm Tia Sáng đặc biệt chào mừng Tết Tân Sửu 2021 dành nội dung chủ đạo thảo luận về một số thành tố cốt lõi giúp thúc đẩy sự phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn nội lực của quốc gia, mà trung tâm là vấn đề sử dụng và phát huy nguồn lực con người. Tiêu biểu như các bài viết về cải thiện cơ chế tuyển dụng người tài vào làm việc trong bộ máy Nhà nước và tăng cường minh bạch trong quản trị công; những chia sẻ từ nhà khoa học và doanh nhân đã có những cống hiến và thành công đáng ghi nhận trong nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo; ý kiến về ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo một cách thiết thực và hiệu quả, v.v.
Đặc biệt, số báo còn dành nhiều nội dung cho các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn vốn xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững trong các cộng đồng. Phát triển nguồn vốn xã hội không chỉ liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế mà còn gắn với việc bảo tồn, duy trì, và xây dựng đời sống tinh thần văn minh tiến bộ trong cộng đồng. Đó không chỉ là mục tiêu cho lâu dài mà đang là đòi hỏi cấp bách trong một thế giới chứa đựng nhiều bất ổn mà ngay cả những xã hội đã phát triển cũng đang đứng trước các thách thức to lớn như thực tế cho thấy.
Với tâm nguyện, trí tuệ và sự chung sức đồng lòng, chúng ta kỳ vọng sẽ cùng đất nước bước vào một mùa xuân mới, với nguồn nội lực ngày càng được bồi đắp và phát triển, tạo nền tảng dồi dào và vững chắc cho những bước tiến tiếp theo.
Chúng tôi xin kính chúc quý bạn đọc một năm mới an lành, hạnh phúc, với nhiều niềm vui, với nhiều giá trị tốt đẹp mang lại cho bản thân, gia đình, và cộng đồng.
Ban biên tập Tia Sáng

Tác giả