Thành lập mới một số khu công nghệ cao

Từ nay đến năm 2030, thành lập mới một số khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNC đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu phát triển là hình thành các khu CNC trên toàn quốc, trong đó hạt nhân là các khu CNC quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển CNC phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, vùng miền; góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượng CNC trong các sản phẩm hàng hóa; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Từ nay đến năm 2030, thành lập mới một số khu CNC do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNC, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển KHCNtrong cả nước.

Thành lập 3 Khu CNC do tỉnh, thành phố đầu tư

Theo định hướng, từ nay đến năm 2030 sẽ tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu CNC quốc gia gồm Khu CNC Hòa Lạc; Khu CNC Tp Hồ Chí Minh; Khu CNC Đà Nẵng.

Đồng thời, thành lập các khu CNC do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốn để triển khai gồm: Khu CNC sinh học Hà Nội, thành phố Hà Nội; Khu CNC chuyên ngành sinh học Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Khu CNC Ascendas-Protrade, tỉnh Bình Dương.

Quyết định cũng đưa ra các giải pháp cần thực hiện để phát triển các khu công nghệ cao từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các khu công nghệ cao; tăng cường phân công, phân cấp đối với chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý khu công nghệ cao; đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao; ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của các khu công nghệ cao quốc gia; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao; tăng cường liên kết trong phát triển các khu công nghệ cao nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của khu công nghệ cao…

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Thanh-lap-moi-mot-so-khu-cong-nghe-cao/228836.vgp

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]