Thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư đến ngày 5/11, mưa lũ đã làm 59 người chết.

Trong đó, Hà Nội có 20 người chết, Nghệ An 9 người, Vĩnh Phúc 7 người, Thái Nguyên 4 người, Bắc Giang 5 người, Phú Thọ 2 người, Hòa Bình 3 người, Hà Tĩnh 5 người, các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa đều có 1 người chết.

Số người mất tích là 7 người. Trong đó Lạng Sơn 1 người, Thái Nguyên 3 người, Hòa Bình 2 người và Hà Tĩnh 1 người. Số người bị thương có 9 người, trong đó Vĩnh Phúc 4 người, Hà Nội 3 người và Hà Tĩnh 2 người.

Số nhà cửa bị sập đổ, trôi là 161 nhà, tốc mái 69 nhà; bị hư hại, ngập nước là 126.323 nhà. Số hộ phải di dời là 5.523 hộ. Diện tích hoa màu và lúa bị ngập úng là 259.626ha. Diện tích thủy sản bị ngập là 27.200 ha.

Tác giả