THÔNG BÁO

.

Được phép của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Ban biên tập tạp chí
Tia Sáng sẽ tổ chức Hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển
KH&CN giai đoạn 2010-2020 vào ngày 8 tháng 5 năm 2009 
tại Hà Nội.

Giấy mời tham dự Hội thảo sẽ được gửi tới các đại biểu
theo đường bưu điện và địa chỉ email.


Phó TBT Phụ trách

Hoàng Thị Thu Hà

 

Ghi chú:

Đăng ký tham dự hội thảo đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2009

theo địa chỉ:

email: tctiasang@gmail.com

Điện thoại: 04.39426375; fax: 04.39426376

Tác giả