Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 02/4 đến khoảng 15:00 ngày 03/4/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 02/4 đến khoảng 15:00 ngày 03/4/2011.

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA I NHẬT BẢN

(từ ngày 02/4 đến khoảng 15:00 ngày 03/4/2011) Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]