Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 Nhật Bản (từ ngày 17/3 đến khoảng 15h00 ngày 18/3/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 17/3 đến khoảng 15h00 ngày 18/3/2011.

 

 

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA-1 NHẬT BẢN

(từ ngày 17/3 đến khoảng 15h00 ngày 18/3/2011)

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]