Tích cực triển khai 3 chương trình quốc gia trong năm 2013

Ngày 18/1/2013 tại Vĩnh Phúc, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Chủ chốt, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Quân. Đây là dịp để lãnh đạo Bộ KH&CN trao đổi về những việc đã làm được và chưa làm được trong năm 2012 để cải thiện hoạt động, công tác trong năm 2013.

Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá trong năm 2012 đội ngũ cán bộ Bộ KH&CN đã phải rất nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, và về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu được đặt ra, trong đó có những nhiệm vụ rất quan trọng là những đề án lớn mà Bộ KH&CN đã đăng ký với TW Đảng và Chính phủ, như xây dựng Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 4 năm 2012, và sau đó là xây dựng Đề án Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, là cơ sở để Hội nghị Ban Chấp hành TW 6 khóa XI ra Nghị quyết số 20-NQ/TW vào tháng 10 năm 2012.
Khẳng định rằng Nghị quyết số 20 có những đổi mới lớn cho công tác quản lý khoa học và công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhưng Bộ trưởng cũng cho rằng chặng đường cải cách còn chông gai và còn rất lâu dài, với nhiều khó khăn thách thức trước mắt. Trong đó, khó khăn đáng kể là nguồn lực của quốc gia dành cho nghiên cứu và phát triển còn rất eo hẹp. Hiện nay trên cả nước có khoảng 600 tổ chức nghiên cứu công lập và 900 tổ chức nghiên cứu công lập, 62 nghìn nhà nghiên cứu, nhưng lượng tiền dành cho nghiên cứu của Nhà nước chỉ đạt khoảng 1500 tỷ đồng, vì vậy thực trạng đầu tư không tránh khỏi dàn trải, khó đạt hiệu quả.
Để đổi mới phương thức đầu tư và giải quyết những vướng mắc trong quản lý KH&CN sẽ cần những nỗ lực của Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ, ngành khác nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách. Bộ trưởng Nguyễn Quân khuyến cáo thực trạng lâu nay có những văn bản quy phạm pháp luật và chính sách KH&CN xây dựng còn chậm trễ, mất tới 3-4 năm vẫn chưa hoàn thành.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng, đề nghị Bộ KH&CN tích cực áp dụng công nghệ mới trong hoạt động quản lý, như tận tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên mạng với quy mô lớn hơn, với thông tin trao đổi phong phú và nhiều hơn, và đặc biệt chú trọng tạo những cuộc giao ban và trao đổi trực tuyến kết nối với các tỉnh. Ông cũng khuyến nghị rằng các đơn vị đầu mối nhiều nhưng lực lượng một số đơn vị còn quá mỏng, và hệ thống đào tạo của Bộ còn quá nhỏ, đào tạo quá ít. Lãnh đạo các đơn vị của Bộ cũng tích cực đề xuất về xây dựng và thực hiện một số cải cách trong cơ chế, chính sách quản lý KH&CN. Ông Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng Viện Chiến lược KH&CN khẳng định Viện của ông sẽ đổi mới cơ chế xây dựng chính sách KH&CN trên cơ sở có đối thoại giữa người làm chính sách, người ban hành chính sách, và người thụ hưởng chính sách. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Viện, ông đề nghị được Bộ đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ, giao nhiệm vụ theo giai đoạn 3-5 năm để viện chủ động trong hoạt động nghiên cứu, và cho phép Viện thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Ông Trần Văn Dũng, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cũng đề nghị được tăng cường phân cấp tự chủ, và đề nghị Bộ thúc đẩy hoạt động thử nghiệm các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị Bộ KH&CN tiếp tục chú trọng ưu tiên cho hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, trong đó ông lưu ý nhiều về chính sách đãi ngộ và cơ chế tự chủ cho các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao nhiệm vụ quốc gia, và nhà khoa học trẻ tài năng.
Trong công tác quản lý, Bộ trưởng Nguyễn Quân chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai 3 chương trình quốc gia về KH&CN (chương trình đổi mới công nghệ, chương trình phát triển công nghệ cao, và chương trình sản phẩm quốc gia) mới có thông tư hướng dẫn, làm sao đến cuối năm 2013 đạt được những kết quả tích cực đầu tiên. Ông khẳng định rằng sẽ duy trì kinh phí tổi thiểu để các chương trình khoa học công nghệ và khoa học xã hội hoạt động bình thường, nhưng trong thời gian tới các nguồn kinh phí tăng thêm sẽ tập trung cho các chương trình quốc gia.
Về quản lý đội ngũ cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị mới thành lập của Bộ sớm nhập cuộc, kiện toàn đội ngũ, và khẳng đinh rằng những lĩnh vực mới thành lập như quản lý thị trường công nghệ, thẩm định công nghệ, còn rất mới nhưng rất quan trọng, sẽ giúp thúc đẩy đưa những kết quả nghiên cứu vào đời sống sản xuất kinh doanh. 

Tác giả