Tọa đàm giới thiệu sách “Việt Nam – hôm nay và ngày mai”

Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trên con đường Đổi mới, tuy nhiên yêu cầu đổi mới một cách toàn diện và hiệu quả để bắt kịp với thế giới lại càng được đặt ra một cách cấp thiết. Do đó, cuốn sách này, tập hợp ý kiến của một số nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, đưa ra những phân tích, khuyến nghị tâm huyết nhằm góp phần nhận diện và đưa ra được định hướng cùng các giải pháp cho công cuộc này.


Việt Nam đang ở trên đường phát triển và có tiềm năng rất lớn để trở thành một đất nước giàu mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh cách mạng KH&CN hiện nay, Việt Nam có cơ hội và cần thay đổi cả vận mệnh lịch sử của mình cho tốt hơn, nhanh chóng hơn, quyết đoán hơn, như các dân tộc xung quanh từng làm, đặc biệt như tấm gương Hàn Quốc để lại cho thế giới. Từ nhiều thập niên qua các loại công nghệ có tính bứt phá, đột biến lần lượt ra đời làm thay đổi cuộc sống và nền kinh tế. Kinh tế không còn chỉ là “kinh tế tri thức” mà trở thành “kinh tế đổi mới sáng tạo”. Để đáp ứng những yêu cầu đó, Nhà nước cần phải dẫn dắt đổi mới sáng tạo, “kiến tạo và phát triển”, và có những chính sách để thực hiện đổi mới sáng tạo trong tất cả các thành phần xã hội, trên tất các lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục.

Nhưng Việt Nam cũng đồng thời vẫn đang đối diện nhiều vấn đề mà trí thức cần đóng góp trí tuệ để góp phần làm cho tương lai đất nước tốt đẹp hơn. Trên nhiều phương diện, từ văn hóa, giáo dục, y tế đến kinh tế, xã hội, khoa học, đều thấy có nhiều vấn đề cần cải cách, cải thiện. Khi những vấn đề, những bức xúc về nhiều mặt hiện nay được giải quyết thì tiềm năng mới được khơi dậy.

Năm 2020 vừa qua là một điểm gặp gỡ của nhiều yếu tố, dấu mốc quan trọng: Hậu đại dịch Covid-19, kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, 45 năm từ ngày có hòa bình và thống nhất đất nước, đón một thập niên mới đánh dấu bằng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v.. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, trước những vấn đề cần giải quyết, các nhân sĩ trí thức ở trong nước và nước ngoài đã cùng tham gia thực hiện cuốn sách “Việt Nam – hôm nay và ngày mai” (GS Trần Văn Thọ và TS Nguyễn Xuân Xanh chủ biên) nhằm phát đi một thông điệp, đưa ra các ý tưởng để góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.

Tại tọa đàm giới thiệu sách “Việt Nam – hôm nay và ngày mai” do Tia Sáng tổ chức, các tác giả sẽ chia sẻ về thông điệp đưa ra trong cuốn sách, giao lưu trả lời các câu hỏi của độc giả. 

Thời gian: 14h30 (14h bắt đầu đón tiếp và ổn định chỗ ngồi), ngày 8/5/2021 (thứ Bảy)

Địa điểm: Cafe Trung Nguyên, 52, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Độc giả vui lòng đăng ký tham dự tọa đàm tại đường link sau: https://bit.ly/3nqES6u

Cuốn sách gồm 4 phần, bao gồm gần hết các mặt của đất nước Việt Nam hiện nay. Hầu hết các bài viết phân tích từ góc nhìn những vấn đề hôm nay và gợi ý, phát ra thông điệp cải cách hoặc kiến tạo để Việt Nam có ngày mai thịnh vượng, tươi đẹp. 

Phần I (Lịch sử, Văn hóa) gồm 6 chương nhìn lại quá khứ để hướng đến tương lai, từ cấp độ lịch sử dân tộc đến giá trị xưa và nay của Sài gòn, lịch sử đoạn đường nối Huế Đà Nẵng, và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa.

Phần II (Tư tưởng, Thể chế) gồm 6 chương bàn về những giá trị truyền thống và hiện đại, vấn đề khai sáng thực học, và các vấn đề về cải cách thể chế để đất nước phát triển.

Phần III (Giáo dục, Y tế) gồm 5 chương đề cập đến những vấn đề giáo dục trung học và đại học, chuyển đổi số như mệnh lệnh thời đại, và bàn về phát triển hệ thống y tế Việt Nam thời hậu-covid 19.

Phần IV (Kinh tế, Kinh doanh) gồm 5 chương bàn về các vấn đề kinh tế hiện nay của Việt Nam và đề khởi chiến lược, chính sách để phát triển trong tương lai.

Các tác giả: Hồ Tú Bảo – Huỳnh Thế Du – Giáp Văn Dương – Kim Hạnh – Nguyễn Thị Hậu – Vũ Ngọc Hoàng – Trần Quốc Hùng – Phạm Chi Lan – Trương Trọng Nghĩa – Nguyên Ngọc – Nguyễn Quang Ngọc – Huỳnh Như Phương – Trần Đức Anh Sơn – Huỳnh Bửu Sơn – Đặng Kim Sơn – Trần Hữu Phúc Tiến – Trần Văn Thọ – Phạm Duy Thoại – Nguyễn Trung – Nguyễn Tùng -Trần Ngọc Vương – Nguyễn Xuân Xanh.

Tác giả