TPHCM: Lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập có thể nhận lương ưu đãi 120 triệu đồng/tháng

Tại kỳ họp lần thứ 12 ngày 11/11, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi, chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức KH&CN công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Nghị quyết được ban hành nhằm nâng mức thu nhập hằng tháng cao hơn quy định hiện hành (khoảng 5-6 lần) để đảm bảo trang trải cuộc sống và đủ sức hấp dẫn, tạo động lực cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt yên tâm công tác. Đồng thời, tạo đột phá mới, nâng cao hiệu quả thu hút mạnh mẽ lực lượng trí thức khoa học và các nhà tư vấn hoạch định chính sách có uy tín, kinh nghiệm và thành tích công tác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng chính sách của Thành phố.

Theo đó, điều kiện xác định tổ chức KH&CN công lập được hưởng ưu đãi là có chương trình, dự án KH&CN trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố, thuộc các lĩnh vực: Công nghệ AI, IoT, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn, chuỗi khối; Thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt; Robotics, tự động hóa, in 3D tiên tiến; Công nghệ sinh học, lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp; Công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; Công nghệ tế bào gốc, vi sinh thế hệ mới, dược, sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế, dược phẩm, vật liệu y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao; Vật liệu nano, vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh, vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố.

Ngoài ra, các tổ chức KH&CN phải có năng lực, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án KH&CN, có kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Đối với người đứng đầu của tổ chức KH&CN công lập do UBND TPHCM thành lập, mức ưu đãi tiền lương, tiền công theo tháng được đề xuất các mức 60 triệu đồng, 80 triệu đồng, 100 triệu đồng và 120 triệu đồng.

Tiền lương, tiền công hằng tháng đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức KH&CN công lập do UBND TPHCM thành lập được đề xuất các mức 50 triệu đồng, 65 triệu đồng, 85 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức KH&CN công lập do UBND TPHCM thành lập được đề xuất các mức 40 triệu đồng, 50 triệu đồng, 65 triệu đồng và 80 triệu đồng.

Phó trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức KH&CN công lập do UBND TPHCM thành lập được đề xuất các mức 30 triệu đồng, 40 triệu đồng, 50 triệu đồng và 60 triệu đồng.

Các mức lương ưu đãi này không bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Những người hưởng mức lương ưu đãi nói trên được xem xét tăng 10% mức ưu đãi tương ứng mỗi năm một lần, căn cứ kết quả đánh giá hoạt động hằng năm. Họ cũng được thưởng 2 tháng lương ưu đãi nếu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm; một tháng mức lương ưu đãi khi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm.

Một phòng thí nghiệm tại TPHCM. Ảnh: Internet

Để được hưởng mức lương cao nhất, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, phải có từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực theo quy định và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Từng chủ trì ít nhất 4 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia hoặc 8 nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên; là tác giả chính của 8 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS (Web of Science).

Ngoài ra, những người này phải là tác giả của ít nhất 3 sáng chế hoặc 6 giải pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 3 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; từng triển khai 4 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo sẽ được Thành phố chi hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng/dự án. Ở giai đoạn ươm tạo, hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Ở giai đoạn tăng tốc, hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Số tiền hỗ trợ được sử dụng cho việc trả công lao động; sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật; thuê chuyên gia…

Có 9 lĩnh vực ưu tiên được nhận hỗ trợ gồm: thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistics, công nghệ giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, chuyển đổi số, an ninh mạng. Dự án khởi nghiệp được ưu tiên phải đáp ứng tiêu chí về tính sáng tạo, năng lực thực hiện, hiệu quả tác động xã hội, có thị trường tiềm năng, khả năng ứng dụng công nghệ…

Thạch Thảo

Tác giả