Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng Sông Hồng

Từ 15/8 đến 16/8 tới, tại Thành phố Thái Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Cùng với đó sẽ diễn ra Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng và thương mại hóa công nghệ góp phần phát triển sản phẩm chủ lực vùng Đồng bằng Sông Hồng”.

Hoạt động này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ KH&CN với UBND các Tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Hồng trong chỉ đạo hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020 và thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyện Thiện Nhân số 339/TB-VPCP ngày 05/10/2012 về “Xây dựng giải pháp tăng cường kết nối cung – cầu, nâng cao khả năng và hiệu quả hợp tác giữa người sản xuất, doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị nghiên cứu”.

Nội dung của Hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm: Đánh giá tổng quan về thực trạng cơ chế, chính sách cung – cầu, nhu cầu công nghệ và tiếp nhận chuyển giao công nghệ vùng Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2011-2013; các hoạt động giới thiệu, trưng bày, trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ góp phần đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển tiềm lực KH&CN (tổ chức, nhân lực, tài chính, chuyển giao công nghệ, đầu tư phát triển…); trao đổi kinh nghiệm về việc tiếp nhận các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực tế triển khai các hoạt động thương mại hóa, chuyển giao công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ.

Đây là cơ hội tốt để các đơn vị tham gia gặp gỡ, trao đổi, quảng bá công nghệ, giới thiệu các chuyên gia công nghệ, cung cấp nguồn cung và cầu công nghệ theo nhu cầu của các địa phương ĐBSH và các đối tác trong và ngoài nước.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]