Từ 1/10, tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, từ 1-10 răng thêm 15% mức lương hưu trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thì trấn.

Tác giả