Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải

Cục Cảnh sát môi trường và đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện hệ thống đường ống nước thải từ các bồn, bể chứa dịch sau lên men có dung tích 6.000-15.000m3 nối với hệ thống thoát nước thải chưa qua xử lý môi trường ra sông Thị Vải.

Công ty Vedan VN hoạt động trên nhiều lĩnh vực có phát sinh nước thải dễ gây ô nhiễm môi trường như: sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường, xút (NaOH), axit… Tổng lượng nước thải ra sông Thị Vải hơn 4.000m3/ngày. Hiện đoạn sông tại Công ty Vedan VN trú là nơi ô nhiễm nhất trên sông Thị Vải.

 

Tác giả