Viện Ứng dụng Công nghệ: 14 tỷ đồng từ chuyển giao kết quả nghiên cứu, cung cấp dịch vụ KHCN

Năm 2014, Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ KH&CN) đã thu về 14 tỷ đồng từ chuyển giao kết quả nghiên cứu, cung cấp dịch vụ KH&CN, theo thông tin từ cuộc họp tổng kết công tác năm hôm 12/12 của Viện.

Những nội dung chuyển giao chính bao gồm cải tiến khí tài cho quân chủng Phòng không – không quân (tổng cộng 8,3 tỷ đồng); cung cấp thiết bị laser CO2, laser He-Ne, laser diode và dịch vụ khắc laser (hai tỷ đồng); cung cấp chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi tồng thủy sản (gần 1,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, Viện cũng thực hiện sáu nhiệm vụ cấp nhà nước, 17 đề tài nghiên cứu cấp bộ, hai dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ.

Viện trưởng Trần Xuân Hồng cho biết, các nhiệm vụ mà viện đã hoàn thành chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu: Quang điện tử và điện tử chuyên dụng (11 đề tài cấp bộ); Công nghệ sinh học (bốn đề tài và hai dự án cấp bộ); Công nghệ thông tin; Công nghệ vật liệu (hai đề tài cấp bộ).

Từ các đề tài nghiên cứu, Viện đã có bốn bài báo/báo cáo được đăng trên tạp chí quốc tế và tham gia các hội nghị khoa học quốc tế; nộp đơn đăng ký ba giải pháp hữu ích về cây lan Kim tuyến (hai giải pháp đã được chấp nhận); được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành cho 16 bộ thiết bị y tế là sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp bộ.

Trong năm tới, Viện sẽ chủ động khai thác nhiệm vụ từ nhiều nguồn kinh phí khác ngoài các nhiệm vụ cấp bộ, tăng cường xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ nghiên cứu, nâng cao khả năng hoạt động tự chủ thông qua các dự án đầu tư.

 

 

Tác giả