Xây dựng các ngành mũi nhọn ở trường đại học

“Mỗi trường cần xây dựng một số ngành mũi nhọn với sự ưu tiên đầu tư cần thiết để sớm thành ngành đào tạo chất lượng cao, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới”, đây là một trong những nhiệm vụ mà Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặt ra đối với các trường ĐH, CĐ năm học 2010-2011.

Trong ý kiến chỉ đạo về việc triển khai nhiệm vụ năm học mới khối các trường ĐH, CĐ, Phó thủ tướng cũng định hướng các trường cần cụ thể hóa kết quả đánh giá cán bộ, giảng viên của trường thành tiêu chí trong việc xét nâng lương, khen thưởng và các chính sách hỗ trợ khác. Đồng thời các trường nghiên cứu, thực hiện thí điểm việc trả lương gắn với nhiệm vụ, hiệu quả lao động, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong các trường…

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]