Xây dựng thí điểm một cơ chế cho hoạt động KHCN

Xây dựng thí điểm một cơ chế cho hoạt động KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn- khâu đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết 7 của Trung ương. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi  làm việc với Bộ NN&PTNT.

.

Tác giả